Sophie Mellema | Beeldende Kunst | Fotografie | Gedichten | Oldenzaal - Twente

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Copyright 

 
De betekenis van 'copyright' © is: wettelijk eigendomsrecht van gegevens, bijvoorbeeld van een tekst, een foto of een afbeelding. De Nederlandse vertaling ervan (letterlijk) is 'kopieer-recht'. De betekenis is eigenlijk 'auteursrecht'.
 
Dit recht is in Nederland geregeld bij de Auteurswet uit 1912.
Zie voor toelichting bijvoorbeeld:
 
 
Gebruik van deze website impliceert dat u akkoord gaat met de regels en voorwaarden, zoals vastgelegd door het auteursrecht.
 
Auteursrecht:
"Op deze site en/of de informatie daarop rusten mijn (=Sophie Mellema) auteurs-, naburige en overige intellectuele eigendomsrechten waaronder het databankenrecht. Alle rechten worden te dezer zake voorbehouden, elk ongeautoriseerd gebruik van materialen op deze site kan in strijd zijn met voornoemde intellectuele eigendomsrechten.
"Niets van of op deze site mag, behoudens mijn schriftelijke voorafgaande toestemming, duurzaam worden opgeslagen of anderszins worden gekopieerd, gedistribueerd of geopenbaard voor andere dan persoonlijke niet-commerciële doeleinden, danwel voor informatiedoeleinden. Het verwijderen van bovenstaande of enig andere (auteurs)recht aankondiging uit de door u van deze site gedownloade gegevens, in welke vorm dan ook, is niet toegestaan.
"Deze website en/of de informatie daarop mag op geen enkele wijze worden veranderd, verspreid, geopenbaard, uitgevoerd of duurzaam worden opgeslagen of gebruikt in enig ander werk, publicatie, website of enig electronisch informatiesysteem voor welk doeleinde dan ook.
 
©2012 Sophie Mellema | Copyright